Đặt hàng sỉ

Tài liệu hướng dẫn cách nhà bán lẻ đặt hàng số lượng sản phẩm trên hệ thống kho hàng của Saco về kho hàng của khách hàng, phục vụ cho nhu cầu mua hàng số lượng lớn với giá thấp nhất và bán hàng trực tiếp của khách hàng

Bước 1: Đăng ký tài khoản nhà bán lẻ

 - Xem tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản miễn phí

Bước 2: Đăng nhập tài khoản nhà bán lẻ

 - Xem tài liệu hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Bước 3: Chọn trang kho hàng và lựa chọn sản phẩm

Bước 4: Nhà bán lẻ lựa chọn sản phẩm cần mua sỉ và click vào sản phẩm cần mua để xem chi tiết của sản phẩm

Bước 5: Nhà bán lẻ nhập số lượng sản phẩm cần mua sỉ và bấm "Đặt hàng sỉ" để tiến hành đặt hàng sỉ

Lưu ý:

- Khách hàng phải đăng nhập tài khoản nhà bán lẻ để thực hiện chức năng đặt hàng sỉ, nếu khách hàng chưa đăng nhập chức năng đặt hàng sỉ bị khóa bắt buộc nhà bán lẻ phải đăng nhập

- Số lượng sản phẩm đặt hàng sỉ phải lớn hơn số lượng tối thiểu để được ưu đãi về giá đặt hàng sỉ và thực hiện chức năng đặt hàng sỉ

- Đặt hàng thành công sẻ có thông báo đặt hàng thành công

- Chúng tôi tiến hành kiểm tra đơn hàng và phản hồi lại cho nhà bán lẻ qua email và thông báo 

Bước 6: Nhà bán lẻ kiểm tra đơn hàng ở mục "Đặt hàng sỉ" trong menu quản lý của nhà bán lẻ

- Thông tin chi tiết về số lượng sản phẩm đặt hàng sỉ, thời gian đặt hàng, giá bán, ...

Bản quyền bởi SACO

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top