Hướng dẫn trỏ tên miền về nền tảng Website công ty

Tài liệu này hướng dẫn khách hàng trỏ tên miền đã mua tên miền ở những đơn vị cung cấp tên miền về Websieude

Bước 1: Cấu hình tên miền về Websieude

- Khách hàng vào trang quản trị tên miền của mình tiến hàng cấu hình tên miền về Websieude, hoặc có thể nhờ nhà cung cấp tên miền làm việc này

- Địa chỉ IP của máy chủ Websieude: 103.249.102.12

Bước 2: Thiết lập tên miền cho website

- Khách hàng truy cập vào trang quản trị của websieude với tài khoản của mình

- Khách hàng chọn "Trợ giúp" sau đó chon "Web bạn đang có"

- Khách hàng lựa chọn mẫu website cần cài đặt tên miền và nhấn "Cài đặt website này"

- Khách hàng nhập tên miền vào tên miền chính, và nhấn "Lưu" để hoàn tất cấu hình tên miền cho website

- Lưu ý :Nền tảng chúng tôi hổ trợ mỗi Website là không giới hạn số lượng tên miền cho mỗi web, khi đó chổ Tên miền chính, mỗi tên miền cách nhau 1 dẫu CHẤM PHẨY 

Bản quyền bởi SACO

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top