Hướng dẫn sử dụng mã bảo mật 2 lớp để đăng nhập hệ thống

Tài liệu này hướng dẫn bạn sử dụng tính năng Bảo mật 2 lớp để đăng nhập vào hệ thống

Bước 1: Đăng nhập vào quản trị.

- Chọn "Tài Khoản".

Bước 2: Check vào ô chọn tài khoản và bấm vào nút "Sửa".

- Tab "Chi tiết Tài Khoản" coi thử khung mật khẩu có nội dung hay không, nếu có thì xóa đi.

Bước 3: Qua tab "Đăng nhập 2 bước".

- Phần "Phương thức bảo mật 2 lớp bạn chọn" trong khung select chọn "Google Authenticator".

Bước 4: Vào điện thoại truy cập phần mêm CH Play (dành cho máy Android) hay AppStore (dành cho máy IOS) , tìm kiếm ứng dụng tên "Google Authenticator" và cài đặt và mở ứng dụng.

- Chọn "Bắt Đầu".

- Chọn "Quét mã vạch".

- Quay lại quản trị phần tab "Đăng nhập 2 bước", kéo chuột xuống dưới có phần Step 2 - Set up, có 1 cái mã vạch.

- Tiếp theo quay về điện thoại cầm quét mã vạch cho vừa vào cái khung điện thoại đang hiện.

- Ta sẽ có 1 đoạn mã để nhập ở đây, còn cài vòng xoay màu xanh là thời gian tồn tại đoạn mã đó. Khi quay hết vòng nó sẽ tự động tạo mã khác.

- Ta quay qua quản trị phần Step 3 - Activate Two Factor Authentication ở dưới cùng , nhập vào khung Security Code đoạn mã trong điện thoại.

- Xong bấm lưu hoặc lưu thoát .

- Sẽ có thông báo "Người dùng lưu thành công." là hoàn tất.

- Sau đó "Logout" tài khoản để quay về màn hình đăng nhập.

Bước 5: Quay lại điện thoại coi đoạn mã mới.

- Quay lại màn hình đăng nhập , nhập đoạn mã vào khung "Mã bảo mật 2 lớp". Đăng nhập thành công.

Bản quyền bởi SACO

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top