Hướng dẫn Viết Content dành cho đội ngũ Cộng tác viên và các đối tác

Tài liệu này hướng dẫn Viết Content dành cho đội ngũ Cộng tác viên và các đối tác.

Bước 1: Sau khi đăng nhập thành công, tại giao diện chính của trang quản trị ta rê chuột vào menu "Saco Content" chọn "Viết nội dung".

Bước 2: Tạo mới Content .

- Bấm vào nút "Thêm mới" để tạo bài viết mới.

- Chỉnh sửa thì check vào ô và bấm nút "Sửa" hoặc click vào tiêu đề.

Bước 3: Cập nhật và viết bài content trong giao diện.

+ Trong tab "Chỉnh sửa nội dung":

1.Tên chủ đề: Tên tiêu đề cả bài viết.

2.Hình đại diện: Cập nhật hình đại diện của bài viết.

 

- Bấm "Chọn tệp" chọn 1 tấm hình và bấm "Tải lên". 

- Kéo lên trên nếu không thấy gì thì bấm nút "Chuyển lên" sau đó chọn tấm hình và bấm nút "Chèn ảnh".

3. Meta description: Là một đoạn thông tin ngắn gọn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm dùng để tóm tắt nội dung.

4. Keyword: Từ khóa tìm kiếm

5. Mô tả ngắn: Đoạn văn bản mô tả ngắn bài viết.

+ Tab "Cập nhật nội dung":

- Bật đoạn mới: Mặc định đang là "Không". Nếu viết đoạn nào thì bấm vào "Có" để bật đoạn đó lên.

Ý nghĩa của bật đoạn mới này sẽ giống như hình.

- Khi bấm nút "Có" sẽ hiện ra 2 phần là :

1. Tiêu đề đoạn: Tiêu đề của mỗi đoạn nội dung.

2. Biên tập nội dung: Nội dung của mỗi đoạn.

Bước 4: Bấm vào nút "Lưu" hoặc "Lưu và thoát" để hoàn tất bài viết.

Bản quyền bởi SACO

Thiết kế Website tại Saco.vn

Top